Organisatieopzet

InCoop is onderdeel van de Motive Groep. Motive Groep heeft zich als doel gesteld om door middel van unieke concepten een structurele bijdrage te leveren aan het professionaliseren van inkopers en inkoopafdelingen. Een andere succesvolle zusterorganisatie van Motive Groep is Motive Talent.

Om in te kunnen spelen op de actuele wensen van de leden van inCoop is er een klankbordgroep. Deze klankbordgroep komt elk kwartaal bij elkaar. Deelnemers van deze klankbordgroep zijn hoofd inkoop van zorginstellingen.