Corona

Het leven in Nederland staat op zijn kop. Naast alle zieken, mensen in een isolement leven en bedrijven die gesloten zijn, ontstaat er een schaarste aan goederen. Inkopers in de zorg staan voor een enorme opgave en zorginstellingen hebben moeite om tijdig aan producten te komen. in deze fase is inzicht en samenwerking essentieel om alle patienten de juiste zorg te kunnen leveren!

InCoop is met inkopers uit de zorg opgericht om de kwaliteit van de zorg in Nederland te verbeteren. We doen dit door inkopers met elkaar te verbinden en van informatie te voorzien, zodat ze juiste keuzes voor de organisatie en patienten te maken.
InCoop: waar iedereen (hopelijk) beter wordt!

Voor wie

InCoop is bestemd voor elke zorgorganisatie in Nederland. Hiermee verstaan we bijvoorbeeld ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingsorganisaties, GGD’s, thuiszorgorganisaties, GGZ, etc. Betrokken functies zijn dan vaak inkopers, assortimentscoördinatoren, Raden van Bestuur, kwaliteitsmanagers, etc.

Wat vindt u op het platform

Op het platform vindt u overzichtelijk informatie die gedeeld is door de NVZ, het Ministerie van VWS en andere formele instanties. Ook ontwikkelingen rondom beschikbaarheid van producten worden gedeeld. Daarnaast kunt u door de forumfunctie direct vragen stellen aan collega's van andere zorginstellingen.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan heel eenvoudig. De informatie hierover vindt u op onze contactpagina

 

Contactgegevens

jorrit.willems@incoop.nu
06 51 62 35 10

Tienhovenseweg 3B
4121 KS EVERDINGEN